REGISTER NOW

2018 | Bangkok, Thailand

นอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 | Siam Kempinski Bangkok

Kaspersky Lab APAC จะจัดงานโร้ดโชว์ด้านความปลอดภัยในหลายเมือง ในชื่องานว่า “Cyber Insights 2018” ขึ้นใน 12 เมืองทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างการร่วมมือระหว่างลูกค้า นักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ในภูมิ ภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) รวมถึงการสำรวจสิ่งที่องค์กรต้องการ เพื่อสร้างแผนการป้องกันภัยทางด้านไซเบอร์จากระบบที่มีอยู่แล้ว ให้แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น สามารถ ตรวจจับการโจมตีรูปแบบใหม่ และคาดการณ์การคุกคามที่ซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

เวลา หัวข้อ วิทยากร
08:00 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 การกล่าวต้อนรับเปิดพิธีและกล่าวแนะนำ Kaspersky Lab Yeo Siang Tiong,
General Manager, Kaspersky Lab, Southeast Asia
09:15 – 09:55 การนำเสนอหลัก
APAC ThreatScape 2018: การคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กรธุรกิจระดับสูงที่อาจต้องเผชิญในครึ่งปีหลังปี 2018
Noushin Shabab,
Senior Security Researcher, GReAT, Kaspersky Lab
09:55 – 10:25 สร้างการป้องกันและความยืดหยุ่นทางไซเบอร์: มุมมองของ IDC Jarit Sidhu,
Head of Operations, IDC Thailand
10:25 - 10:40 พักดื่มชา กาแฟ และอาหารว่าง
10:40 – 11:20 การจัดการการคุกคามและการป้องกัน: การรับมือความเสี่ยงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในยุคเปลี่ยนผ่านดิจิทัล Leonard Sim,
Head of Presales, Kaspersky Lab, APAC
11:20 - 11:40 การรักษาความปลอดภัยแบบไร้ขอบเขตสำหรับสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบผสมผสาน Samart Sriwichai,
Presales Manager, Kaspresky Lab
11:40 – 12:10 พื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ปลอดภัย Nuttawoot Kerum,
Lead Solutions Engineer, Citrix Thailand
12:10 – 12:30 การอภิปรายแบบคณะ: การรักษาความปลอดภัยของบริษัทไร้ข้อจำกัดขอบเขต Leonard Sim,
Head of Presales, Kaspersky Lab, APAC

Noushin Shabab,
Senior Security Researcher, GReAT, Kaspersky Lab

Jarit Sidhu,
Head of Operations, IDC Thailand (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

ลูกค้า Kaspersky Lab Enterprise
Nuttawoot Kerum, Citrix
12:30 – 12:40 กล่าวปิดพิธีและจับฉลากรางวัล
12:40 – 13:40 รับประทานอาหารกลางวันพร้อมพบปะเจรจา

การนำเสนอหลัก

การนำเสนอหลักหัวข้อ APAC ThreatScape 2018 โดย Global Research and Analysts Team (GReAT) โดยวิทยากร Kaspersky Lab GReAT มุ่งความสำคัญการคุกคามหลักที่ส่งผลต่อประเทศใน APAC ในปี 2017 และครึ่งปีแรกของปี 2018 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการคุกคามทางไซเบอร์ระดับสูงที่องค์กรธุรกิจอาจต้องเ ผชิญในครึ่งปีหลัง

การจัดการการคุกคามและการป้องกัน

ช่วงนี้นำเสนอโดย Leonard Sim ตำแหน่ง Kaspersky Lab APAC head of presales เกี่ยวกับการจัดการการคุกคามและแพลตฟอร์มการป้องกันของ Kaspersky ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเฉพาะตัวมากมาย พร้อมทั้งบริการที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยที่สามารถป รับเปลี่ยนได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถมองภาพการคุกคามทั้งวงจรได้อย่างครบถ้วน และสามารถทำได้มากกว่าการตอบโต้ด้วยการสร้างโมเดลความปลอดภัยที่มีประสิทธิ ภาพที่พัฒนาขึ้นจากการจัดการความเสี่ยง การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายในเครือข่ายองค์กร และประสิทธิภาพในการไล่ล่าและการฟื้นฟูจากการคุกคามขั้นสูง

Leonard Sim

Head of Presales, Kaspersky Lab, APAC

Leonard Sim ร่วมงานกับ Kaspersky Lab ในเดือนพฤศจิกายน 2017 ในตำแหน่ง Head of Presales สำหรับภูมิภาค APAC โดยเป็นผู้นำผู้จัดการทีมก่อนการขายและวิศวกรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้การสนับสนุนก่อนการขายให้กับ Kaspersky Lab เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์จากลูกค้าและหุ้นส่วน ก่อนร่วมงานกับ Kaspersky Lab เขามีประสบการณ์ด้านก่อนการขายและวิศวกรด้านการขายในบริษัทด้านความปลอ ดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกหลากหลายมากกว่า 15 ปี โดยมีความชำนาญหลายด้านตั้งแต่ความปลอดภัยคลาวด์ ความปลอดภัยอีเมล ไปจนถึงการให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้ทีมเซลส์ปิดการขายได้อย่างประสบความสำเร็จ

Yeo Siang Tiong

General Manager Kaspersky Lab ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Siang Tiong ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ Kaspersky Lab ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดูแลธุรกิจใน 10 ประเทศและบริหารทีมขาย ทีมก่อนการขาย และผู้บริหารด้านการตลาด

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี Siang Tiong รับตำแหน่งผู้นำองค์กรมากมาย รับผิดชอบกลยุทธ์การขยายธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ ช่องทางและการพัฒนาการขาย การขายตรง และตำแหน่งด้านเทคนิคในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ก่อนร่วมงานกับ Kaspersky Lab เขารับตำแหน่ง SMB and Channel Sales Director ที่ Hewlett Packard Enterprise Singapore รับผิดชอบด้านการสร้างระบบช่องทางการขายในตลาดระดับกลางและตลาดธุรกิจ SMB ในสิงคโปร์

เขาเป็นผู้นำให้บริการองค์กรชั้นนำด้านการเงินและด้านความมั่นคงและความปลอดภัยระดับประเทศ ซึ่งนำไปสู่โร้ดแมป Singapore Infocomm Development Authority’s 5th Infocomm Technology Roadmap

Siang Tiong สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (การเงิน) ระดับการเรียนยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัย Manchester University และวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) พร้อมเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัย University of Singapore

Noushin Shabab

Senior Security Researcher, Global Research & Analysis Team (GReAT), Kaspersky Lab ANZ

Noushin Shabab ร่วมงานกับ Kaspersky Lab ในปี 2016 ในตำแหน่งนักวิจัยอาวุโสด้านความปลอดภัยในประเทศออสเตรเลีย มีความชำนาญด้านวิศวกรรมผันกลับและการตรวจสอบการโจมตีที่ระบุเป้าหมาย

Noushin เป็นส่วนหนึ่งของทีม Global Research & Analysis Team (GReAT) โดยงานวิจัยของเธอมุ่งเน้นกิจกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ขั้นสูง และการโจมตีที่ระบุเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อนร่วมงานกับ Kaspersky Lab เธอดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโสด้านมัลแวร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทด้านความปลอดภัยซอฟต์แวร์ชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเธอได้สั่งสมประสบการณ์ตรงจากการวิเคราะห์ไวรัส Rootkit เทคนิคการตรวจจับ และการตรวจสอบการโจมตี APT

Noushin มีบทบาทในแวดวงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และทุกแห่งในภูมิภาค เอเชียแปซิพิก ด้วยการนำเสนอในการประชุมด้านความปลอดภัย เช่น INTERPOL World, Singapore 2017, Ruxcon, Australia 2017, BSides Wellington 2017, WICME (Women in Cyber Mentoring) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และล่าสุดงานประชุมในปีนี้ ที่งาน Security Analyst Summit (SAS) ในเมืองแคนคูน ประเทศแม็กซิโก และ AusCERT2018 Conference ในออสเตรเลีย

เธอเป็นสมาชิกของ Australian Women in Security Network (AWSN) ซึ่งสนับสนุนและผลักดันสตรีในอุตสาหกรรมความปลอดภัยในออสเตรเลีย โดยเธอเป็นวิทยากรคนแรกที่จัดเวิร์คช็อปด้านเทคนิคและให้คำแนะนำโครงการแก่โรงเรียนนายร้อยหญิง (AWSN) ที่มุ่งเน้นการลดช่องว่างด้านทักษะระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมความปลอดภัย

Nuttawoot Kerun

Lead Solutions Engineer Citrix (Thailand)

Nuttawoot มีประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมไอที

โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาอันหลากหลายของเขาในองค์กรไอทีของเขาประก อบด้วยการปฏิบัติงาน การออกแบบโซลูชั่นสำหรับโครงการไอที การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่บริษัทไอทีในประเทศไปจนถึงระดับนา นาชาติ

เขาขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นไอทีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสมัยใ หม่ พร้อมประสิทธิภาพรองรับการทำงานสูง

และการดำเนินการของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายด้านอาชีพของ Nattawoot คือให้คำปรึกษาด้านเทคนิค

และช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงแก้ปัญหาด้วยการออกแบบใหม่หรือการนำเสนอโซลูชั่นที่ดีขึ้น ปัจจุบันนี้ Nuttawoot ดำรงตำแหน่งสำคัญคือ Solutions Engineer ณ Citrix (Thailand)

โดยรับผิดชอบด้านการพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ประสานงานกับหุ้นส่วน ลูกค้า ธุรกิจ SME เพื่อช่วยลูกค้าด้านการวางแผนและการฝึกอบรม อัปเดตโซลูชั่นและทักษะการใช้สินค้าใหม่ๆ

รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้านกลยุทธ์ และการสร้างความร่วมมือและการประสานงานกับพันธมิตรธุรกิจใหม่ เขาสนใจในการให้ความรู้แก่พันธมิตรธุรกิจในด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้น ฐานของบริษัทชนิดใหม่ๆ เช่น การมองเห็นภาพ การเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก และคลาวด์สำหรับองค์กร

Jarit Sidhu

Country Head of Operations IDC Thailand

Jarit Sidhu ดำรงตำแหน่ง Country Head of Operations ณ IDC Thailand

โดยรับผิดชอบด้านการจัดการ การพัฒนา การขาย การตลาด การวิจัย และการให้คำปรึกษาทั้งหมดของ IDC ในประเทศไทย Jarit

ผสมผสานความรู้ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารส นเทศและการสื่อสารของประเทศไทยเข้ากับความหล ากหลายในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย Jarit มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

การวิจัยและการให้คำปรึกษากว่าทศวรรษ และได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ขาย ช่องทางการขาย ผู้ซื้อเทคโนโลยี

และผู้วางนโยบายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซีย น นอกจากนี้ Jarit

ยังเป็นวิทยากรบรรยายงานที่เป็นที่ต้องการของอุตส าหกรรมและถูกระบุชื่อในสื่อทั้งระดับประเทศและนา นาชาติอยู่เสมอ

รางวัลที่ 1

Parrot Hydrofoil Hybrid Drone

รางวัลที่ 2

Fitbit Blaze Series
วันที่: นอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018
เวลา: 8.00 น. - 13.40 น.
สถานที่: Siam Kempinski Bangkok

991/9 Rama I Road, Pathumwan, Pathumwan, 10330 Bangkok, Thailand Get Directions

Register